کلاس های حضوری و سالیانه دکتر عمارلو در شهر تبریز

کلاس های حضوری نکته و تست استاد عمارلو در شهر تبریز

اساتید

اساتید مطرح و رتبه پرور شهر

استاد عمارلو

مدرس زیست شناسی

استاد صدری

مدرس زیست شناسی

استاد کریمی

مدرس شیمی

استاد قازانچایی

مدرس شیمی

استاد غفاری

مدرس شیمی

استاد سلامی

مدرس ریاضیات

استاد موسوی عارف

مدرس ریاضیات

استاد عباسی

مدرس ریاضیات

استاد اسماعیل پور

مدرس ریاضیات

استاد دانش فراز

مدرس هندسه و گسسته

استاد احمدیان

مشاور

استاد نادری

مدرس فیزیک

استاد عطایی

مدرس فیزیک

استاد بدری

مدرس اقتصاد

استاد صمدانی

مدرس فلسفه و منطق

استاد زواری

علوم و فنون

استاد مهدی زاده

عربی تخصصی

نیاز به مشاوره دارید؟

برگزاری منظم و منسجم کارگاه های مشاوره ای و استفاده از بهترین مشاوران شمالغرب کشور